Коронки
Коронки са необходими в случаите, в които зъбът е силно разрушен и дефектът не може да се възстанови с пломба. Коронка е необходима, когато на зъба има много голяма пломба и съществува опастност той да се счупи.

Коронките се циментират върху зъба, не се сваля и възстановяват неговата форма, размер и цвят.

Мостове
Мостовете са необходими, когато липсва един или повече зъби, а от двете страни на празното пространство има поне по един стабилен зъб, за да може да се ограничи дефекта.

Call Now Button