Д-р Димитър Кемеров, ул. К. Величков 10, ет.3 кабинет 15. Дентален център.

www.dentist-kemerov.com ©